Siaaaanko!


Jako Ruch Światło-Życie co roku, w okresie przedświątecznym prowadzimy akcje pod tytułem ,,Sianko". Polega ona na tym, że w niedzielę, w tym roku było to 17 grudnia, rozprowadzaliśmy w naszej parafii sianko na stół wigilijny. Wcześniej, w naszej wspólnocie rozdzieliliśmy dyżury, żeby każdy oazowicz mógł się zaangażować oraz aby po każdej Mszy Świętej i przy każdym wejściu można było nabyć sianko. Zebrane pieniądze przeznaczymy na dofinansowania na nasze wyjazdy takie jak Oaza Modlitwy w czasie ferii zimowych czy rekolekcje wakacyjne. Właśnie w takich akcjach zauważamy przychylność i życzliwość parafian wobec naszej wspólnoty. Ludzie zawsze chętnie biorą udział w naszych inicjatywach, a my serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz